Jak přihlásit dítě do mateřské školy

Příjem nových dětí od 1.9.2024

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2023/2024 probíhat pomocí webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu

  • Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání:

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily šest let do 31.8.2024, tj. děti narozené do 31.8.2019. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu a kritériích naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách webové aplikaci města Pardubic.

  1. fáze zápisu proběhne od 22. 4. - 13.5.2024, kdy si ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu, vyplníte žádost, vytisknete si jí a dáte potvrdit lékaři dítěte. Pro vygenerování žádosti v aplikaci budete potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.
  2. fází zápisu bude sběr žádostí v papírové podobě a to od 13.5. do 14.5. 2024 od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00, kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili. Máte možnost zvolit si tři mateřské školy, na 1. místo dejte školu, kterou preferujete. Pokud máte zájem o více pracovišť naší školy, nemusíte při vyplňování žádosti do "Preference podaných žádostí" vypsat pouze naše pracoviště. Zvolte pracoviště, o které máte největší zájem a dále si vyberte jiné mateřské školy (jiné IČO, jiná paní ředitelka). Další naše pracoviště si doplníte při předávání žádosti. 
  3. fáze zápisu bude do 27. května, kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato

Písemné žádosti se budou přijímat touto formou: 

  • doporučeně na adresu: Markéta Štěpánková ředitelka školy, Mateřská škola Doubek-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice
  • osobně na pracovišti  Mateřská škola Doubek-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice a to dle domluvené schůzky dle rezervačního kalendáře, který najdete v aplikaci při generování žádosti
  • datovou schránkou a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou (žádost a potřebné dokumenty k žádosti, zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel, nebude ze zákona akceptována)
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost si žádost vytisknout a ani vyplnit, objedná se telefonicky nebo mailem na dohodnutý termín u ředitelky školy: 605 204 672 , doubek@msdoubek.cz nebo si zvolí přímo v aplikaci den a datum návštěvy.

Zákonný zástupce dítěte přinese (zašle) v dané dny zápisu  - vyplněnou a podepsanou žádost, potvrzenou dětským lékařem, že je dítě řádně očkované, rodný list dítěte (poštou - kopii), u cizinců - povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců na území České republiky (poštou - kopie), nebo vízum, OP zákonných zástupců (pouze při osobním kontaktu), kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (poštou - kopie), případně další dokumenty 

 

V případě nejasností Vám rádi pomůžeme a poradíme.