Království veverek

Personální obsazení

Na této třídě se Vašim dětem věnuje paní učitelka Lenka Topičová a Martina Novotná.

Věkové složení třídy

Zapsáno je zde 25 dětí.

Režim dne

6:30 - 7:30                         scházení všech dětí ve třídě Království veverek
7:30 - 8:00 scházení dětí na svých třídách, volné spontánní zájmové aktivity
8:00 - 9:30

pohybové aktivity, zdravotně preventivní cvičení, skupinové práce, individuální činnosti, logopedická prevence, osobní hygiena, dopolední průběžná svačina, 

činnosti dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a  zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi

9:30 - 11:30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd třídy Království veverek
12:00 - 12:30 oběd třídy Království soviček
12:00 - 14:00 odpočinek 
14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:30

volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou

probíhat na školní zahradě. V 15:30 sem přijdou děti ze třídy Království soviček

Věcné podmínky 

Třída Království veverek slouží jako herna a jídelna pro obě třídy v době oběda. Třída je světlá a útulná. Je zde koutek s kuchyňkou, sedačka a knihovnička. Hračky, výtvarný materiál a stavebnice jsou umístěny v přístupných skříňkách a na poličkách. Uzavřené skříňky s didaktickými a jinými hračkami jsou označeny piktogramy. V rohu třídy je umístěn celodenní pitný režim. Děti mají určen prostor, kde mohou vystavovat své výtvory např. z kreativních stavebnic. Při hrách, řízených činnostech a odpočinku využíváme tělocvičnu, kde je uložené TV náčiní, magnetická tabule, velká molitanová stavebnice, jsou zde klávesy a ve výklenku za závěsem stohovatelná lehátka. Pyžamka a oblečení si děti věší na věšáčky označené svojí značkou. 

V době hlavních prázdnin 2016 proběhla částečná rekonstrukce - obložení stěn ve třídě bylo vyměněno za nové, proběhla výmalba třídy včetně výměny koberce, výměna osvětlení, přibyla nová dekorační síť a nové záclony. V tělocvičně byl vyměněn starý koberec za nový, je zde také nově vymalováno a nové osvětlení.

Šatna dětí se nachází v suterénu budovy. Děti zde mají svá místa označená novými obrázkovými značkami s motivy zvířátek. Rovněž zde proběhla výmalba, přibyly nové informační nástěnky a dekorační sítě sloužící jako výstavka dětských prací.   

  

  

Dohodnutá pravidla chování ve třídě 

Obrázková a veršovaná pravidla třídy jsou umístěna na viditelných místech, děti jsou s nimi hravou formou seznamovány průběžně.

 • Protože se rádi máme, navzájem si pomáháme.
 • Rychle běhat venku smíme, ve třídě však jen chodíme.
 • Aby byla kondička, cvičí kluk i holčička.
 • Vodou ruce umyjeme, bacily tím zaženeme.
 • I když to chci jinak mít, kamaráda nesmím bít.
 • Dobré, zdravé jídlo máme, prázdný talíř odevzdáme.
 • Lehneme si na chvíli, ať nám tělo zesílí.
 • A když něco porušíme, omluvou to napravíme.

Kuchyňka, pokojíček

 • Talířky a hrníčky, mají svoje poličky.
 • Panenky jsou spokojené, když jsou hezky oblečené.
 • Každé dítě ti to poví, s kočárkem se nezávodí.

Pohovka

 • Pohovka je spokojená, když je pěkně upravená.
 • Než na ni vyhupneme, bačkory si vyzujeme.
 • Skákání je paráda, pohovka to ale nerada.

Kniha

 • Knihu pěkně prohlížíme, netrháme, neničíme.

Výtvarný koutek

 • Pastelky i barvičky, mají svoje krabičky.
 • Štětec, dřívko, tužka – nejsou meč a puška.
 • Když chci zůstat čistý, zástěrka to jistí.

Třída, herna

 • Když si něco rozliju, hadříkem to umyju.
 • Rozházené stavebnice patří zpátky do krabice.
 • Když na sebe nekřičíme, tak se dobře uslyšíme.

Popis úklidu hraček

Děti požádají o hračku a mohou si ji vzít, nebo jim ji podá učitelka.

Po skončení hry hračku složí a odnesou ji na dané místo – pokud si neví rady, požádají učitelku nebo kamaráda o pomoc.

Po uklizení hračky si mohou vzít jinou.

Signálem pro uklízení hraček může být pokyn učitelky, která děti upozorní dostatečně dlouhou chvíli předem na blížící se úklid hraček.