Království medvídků

Třídní vzdělávací program ve třídě Medvídků pro školní rok 2023/24

Rok s Medvídkem

Učitelky:

Renáta Kazdová

Jana Žílová

Charakteristika třídy:

Ve třídě je zapsáno 15 dětí, z toho 9 chlapců a 6 dívek ve věku 3–4 roky. Třída se nachází ve druhém patře dvoupatrové budovy. Třída je prostorná a estetická. Ve třídě jsou stolečky s židličkami a dětský nábytek. V třídě je rovněž prostor s kobercem určený ke hrám dětí. Hračky a stavebnice jsou v přístupných skříňkách a poličkách, uzavřené skříňky s hračkami jsou označeny obrázky. Výtvarný materiál je uložen na určeném místě ve výtvarném koutku, kde si děti samy mohou vybrat kreslířské a malířské potřeby, modelínu, nůžky a jiný výtvarný materiál. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách.

 

Zaměření třídy: Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém královstí“.

Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky: Království země, Království lidí, Království přírody s tématy, která jsou v TVP rozvinuty do podtémat. Společně s Medvídkem (maňásek) projdeme celým rokem. Medvídky povedeme k rozvíjení a upevňování hygienických, pracovních a sebeobslužných návyků, samostatnosti, citové samostatnosti – odloučení od rodičů, soudržnosti, kamarádství...

Integrované bloky budeme dětem přibližovat formou her, skupinových a individuálních činností.

 

Organizace dne: Medvídci

6:00 - 7:30 scházení všech dětí ve třídě Žabiček

7:30 – 8:00 scházení dětí na svých třídách,

- do 8:45 volné spontánní zájmové aktivity

8:45 - 9:00 hygiena, společná dopolední svačina

9:00 – 9:15 pohybové aktivity, zdravotně preventivní cvičení, skupinové práce, individuální činnosti, logopedické chvilky, osobní hygiena, řízené činnosti dětí

9:15- 11:15 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15– 12:00 osobní hygiena, oběd

12:00 - 14:00 odpočinek 

14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na školní zahradě.

Pravidelné třídní aktivity:

Komunitní kruh

Denní rituály

Oslavy svátků, narozenin

Jazykové chvilky

Pohádkové chvilky před spaním

 

Plánované akce:

Divadelní představení

Muzikoterapie

Vánoční a Velikonoční dílnička

Sběr papíru a plastu