Konzultační hodiny pro rodiče

ředitelka školy: 

Svítkov hlavní budova - každý pátek po předchozí dohodě na tel. č. 605 204 672 nebo prostřednictví emailu: doubek@msdoubek.cz

Svítkov Vila - každou středu po předchozí dohodě na tel. č. 605 204 672 nebo prostřednictví emailu: doubek@msdoubek.cz

Lány - každý čtvrtek po předchozí dohodě na tel. č. 605 204 672 nebo prostřednictví emailu: doubek@msdoubek.cz

paní učitelky ve třídě Mravenečků:

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

paní učitelky ve třídě Veverek:

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

paní učitelky ve třídě Soviček: 

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

paní učitelky ve třídě Ježečků:

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

paní učitelky ve třídě Žabiček:

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

paní učitelky ve třídě Medvídků:

každé pondělí od 16h - 17h po předchozí dohodě

vedoucí školní jídelny: 

každou středu od 8h do 15h