Provoz MŠ

Doba provozu hlavního pracoviště MŠ Svítkov Miloslava Špinky a pracoviště MŠ Svítkov K Dubině 693 (Vila): 6h - 17h

Království mravenečků - 1. třída 6:00 - 17:00
Království veverek - 2. třída 6:00 - 17:00
Království soviček - 3. třída 6:00 - 17:00
Vyzvedávání dětí po obědě 12:00
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 17:00
 • pracoviště Miloslava Špinky: Ráno se děti scházejí do 6h - 7:30h  ve třídě Království mravenečků, v 7:30h se větší děti přemístí do své třídy Království veverek či soviček. V čase od 15:30 do 17:00 hodin jsou děti spojeny do třídy Království veverek.
 • pracoviště K Dubině: : Ráno se děti scházejí do 6h - 7:30h  ve třídě Království žabiček, v 7:30h se větší děti přemístí do své třídy Království medvídků. V čase od 15:30 do 17:00 hodin jsou děti spojeny do třídy Království žabiček.
 • Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.
 • Pokud rodiče potřebují přivést dítě později nebo si dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.
Omlouvání, odhlašování dětí
 • Nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 8 hodin v den, kdy dítě nepřijde do mateřské školy.:
 1. v aplikaci NAŠE MŠ
 2. telefonicky/sms v pracovních dnech od 6h –16:30 hod na tel. číslech: 774 409 534 (budova Svítkov), 734 873 994 (odloučené pracoviště Lány na Důlku), 736 522 202 (pracoviště Vila)
 3. osobně třídní učitelce.
 • Strava nepřítomných dětí se odhlašuje automaticky odhlášením dítěte v aplikaci NAŠE MŠ nebo do 8h telefonicky vedoucí školní kuchyně (tel. 733 164 064).

Doba provozu odloučeného pracoviště MŠ Lány na Důlku: 6:00 - 16:30

Království ježečků  6:00 - 16:30
Vyzvedávání dětí po obědě 12:00
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 16:30
 • Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.
 • Pokud rodiče potřebují přivést dítě později nebo si dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.
Omlouvání, odhlašování dětí
 • Nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 8 hodin v den, kdy dítě nepřijde do mateřské školy.:
 1. v aplikaci NAŠE MŠ
 2. telefonicky/sms v pracovních dnech od 6h –16:30 hod na tel. číslech: 774 409 534 (budova Svítkov), 734 873 994 (odloučené pracoviště Lány na Důlku), 736 522 202 (pracoviště Vila)
 3. osobně třídní učitelce.
 • Strava nepřítomných dětí se odhlašuje automaticky odhlášením dítěte v aplikaci NAŠE MŠ nebo do 8h telefonicky vedoucí školní kuchyně (tel. 733 164 064).
Režim dne na všech budovách

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.). Spojování tříd v rámci jedné školky a mezi oběma školkami z organizačních  důvodů je minimalizováno a volíme jej co nejšetrněji k dětem.

Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:

Dopolední blok
6:00 - 9:00                                -

spontánní a řízené činnosti dětí zaměřené na výchovu a vzdělávání,

ranní cvičení, hygiena, ranní svačina

9:00 - 9:30 - spontánní a řízené činnosti, individuální a skupinová práce
9:30 - 11:30 - příprava a pobyt dětí venku, spontánní nebo řízené činnosti
11:30 - 12:00 - oběd, osobní hygiena dětí
12:00 - 14:00 - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 
14:00 - 14:30 - osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 17:00

14:30 - 16:30 (pracoviště Lány na Důlku)

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případně příznivého počasí mohou probíhat na školní zahradě

Rozvržení dne je flexibilní a je upravováno dle aktuální potřeby. 
 

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého dítěte.

Soubory ke stažení