Školné a stravné od 1.9.2019

Vážení rodiče, 

za měsíc duben 2020 vzhledem k uzavření školky školné nevybíráme

 

Vážení rodiče,

za měsíc březen bylo vzhledem k uzavření školky sníženo školné na 255 Kč. Snížení školného za měsíc duben bude upřesněno podle situace. V současné situaci asi nikdo neví, kdy se do školky opět děti vrátí. 
Protože někteří z Vás mají na kontě dostatečný přeplatek, byli osloveni s možným pozastavením plateb. Ostatní, posílejte platby jako obvykle. 
Všichni si své konto mohou kontrolovat v aplikaci "stravné", kde zjistí přesnou částku přeplatku. 
 

S---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče,

Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte si  vyzvedávejte ve třídě u paní učitelky. 

 

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu

Objednávání stravy Internetem

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla se, prosím, zaregistrujte v kanceláři  školní jídelny.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

 

Způsob placení školného a stravného pro školní rok 2019/2020

Na každý nový školní rok je třeba vyplnit novou přihlášku ke stravování.

Úhrada školného i stravného je možná bezhotovostním převodem na účet mateřské školy. Částka se platí vždy na příslušný kalendářní měsíc a je třeba ji uhradit nejpozději do 5. dne v měsíci. Platbu za měsíc září je třeba uhradit nejpozději do 15. září 2019.

Prázdninové /poměrné/ úplaty včetně stravného se platí převodem na bankovní účet školy do konce měsíce června. Prázdninové stravné se hradí pouze na konkrétní dny, kdy je dítě během letních prázdnin přihlášené k docházce do MŠ.

Školné ve výši 560,- Kč i stravné ve výši 740,- Kč se hradí společně, tj. pro školní rok 2019/2020 celková částka činí částka 1300,- Kč/měsíc.

Děti, které k 31. 8. 2019 dovršily věku 5 let, platí pouze stravné ve výši 740,- Kč/měsíc.

Děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné ve výši 740,- Kč/měsíc.

Číslo účtu mateřské školy – 10137561 / 0100 (Komerční banka), variabilní symbol Vám byl přidělen. 

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačiny.

 

 

 

Soubory ke stažení