Školné a stravné od 1.9.2020

Vážení rodiče,

 

rádi bychom vás informovali o cenách za školní stravování v MŠ Doubek pro školní rok 2020/2021, o způsobech úplaty za pobyt a také o termínech a výši plateb a upozornili na změnu bankovních účtů.

Měsíční platby za stravu a školné je potřebné uhradit vždy do 5. dne v měsíci. Upřednostňujeme bezhotovostní platby. U plateb je nutné uvádět variabilní symbol. Pro stávající děti platí VS z minulého školního roku, nově nastupující děti obdrží VS v září při nástupu do MŠ.

Úplaty za letní prázdninový provoz (poměrné úplaty) se hradí do konce měsíce června (bližší informace v červnu). Přeplatky se vrací po ukončení školního roku.

 

Stravné

Stravné se ve školním roce 2020/2021 platí zálohově ve výši 740,- Kč/měsíc. První dvě platby (na září a říjen 2020) je potřebné uhradit v termínu do 5. září 2020.

Číslo účtu určeno pouze pro platby stravného – 12132561/0100 (Komerční banka)     !!!POZOR, ZMĚNA!!!

Stravné pro strávníky do 6 let:                           Přesnídávka                                        7,- Kč

                                                                               Oběd                                                 18,- Kč

                                                                               Svačina                                               7,- Kč

                                                                               Nápoje                                                3,- Kč

                                                                               Celkem celodenní s nápoji               35,- Kč

 

Stravné pro strávníky od 7 let (do této skupiny jsou zařazovány děti, které v průběhu školního roku 2020/2021 dosáhnou věku 7 let):                                              Přesnídávka                                       7,- Kč

                                                                               Oběd                                                 20,- Kč

                                                                               Svačina                                               7,- Kč

                                                                               Nápoje                                                3,- Kč

                                                                               Celkem celodenní s nápoji               37,- Kč

 

Každý strávník bude mít po přijetí platby stravu automaticky přihlášenou. Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte stravu odhlásit – elektronicky v aplikaci Strava.cz, případně telefonicky u vedoucí jídelny. Odhlášení je možné pouze do 8:00 hod. aktuálního dne.

Přihlašovací údaje k aplikaci dostanou rodiče nových dětí v září 2020 při nástupu do MŠ. Pro stávající děti platí přihlašování z minulého roku.

 

Školné

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 560,- Kč/měsíc, hradí se do 5. dne aktuálního měsíce. Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku, školné pro daný rok neplatí.

Číslo účtu určeno pouze pro platby školného  – 10137561/0100 (Komerční banka)

 

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny – tel. 733 164 064

 

Rozpis plateb (Znova upozorňujeme na odlišné bankovní účty!):

  • Do 5. září 2020 – 1480,- (2x záloha stravné za září + říjen – platí všichni)

- 560,- (školné, předškoláci neplatí)

  • Do 5. října 2020 – 740,- (záloha stravné na listopad - platí všichni)

- 560,- (školné, předškoláci neplatí)

  • opakování této platby až do 5. května
  • Do 5. června 2021- 560,- (školné, předškoláci neplatí)
  • Úplata za letní prázdninový provoz bude upřesněna v červnu.

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny - e-mail jidelna@msdoubek.cz nebo tel. 733 164 064.

 

 

 

*********************************************************************************

 

Vážení rodiče, 

za měsíc duben 2020 vzhledem k uzavření školky školné nevybíráme

 

Vážení rodiče,

za měsíc březen bylo vzhledem k uzavření školky sníženo školné na 255 Kč. Snížení školného za měsíc duben bude upřesněno podle situace. V současné situaci asi nikdo neví, kdy se do školky opět děti vrátí. 
Protože někteří z Vás mají na kontě dostatečný přeplatek, byli osloveni s možným pozastavením plateb. Ostatní, posílejte platby jako obvykle. 
Všichni si své konto mohou kontrolovat v aplikaci "stravné", kde zjistí přesnou částku přeplatku. 
 

S---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče,

Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte si  vyzvedávejte ve třídě u paní učitelky. 

 

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu

Objednávání stravy Internetem

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla se, prosím, zaregistrujte v kanceláři  školní jídelny.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

 

 

 

 

Soubory ke stažení