Sponzorování naší školky

Sponzorování naší školy

Vážení rodiče a přátelé školky,

v podmínkách trvalého rozvoje školky si velice vážíme každé podpory, která nám je poskytnuta. My se rovněž maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost nás podpořit, budeme velmi potěšeni.

 

Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školu sponzorovat lze. Naše škola bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy, zkvalitnit výuku a celkově zlepšit prostředí, kde naše děti tráví tolik času.

 

K čemu škola smí sponzorský dar využít? 

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do  MŠ, školního zahrady či školní jídelny. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky či hračky pro děti mateřské školy. 

Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (platy, odměny, atd.).

 

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy? 

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.). Fyzické osoby – hodnota daru minimálně 1.000,- Kč nebo více než 2 % ze základu daně  – maximálně možné uplatnit slevu 10 % ze základu daně. Právnické osoby – hodnota daru minimálně 2.000,- Kč – maximálně možné uplatnit slevu 10 % ze základu daně. 

Pro poslední roky ale platí výjimka, která začala platit už v důsledku koronavirové pandemie a později zůstala v platnosti kvůli válce na Ukrajině. Pro daňový základ za rok 2022 tedy platí, že je možné od něj odečíst maximálně 30 % základu daně. Vláda navíc výjimku prodloužila i na rok 2023.

 

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

 

Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

 

Co může škola nabídnout zpět?

Zveřejnění na webových stránkách www.msdoubek.cz a ve školních prostorách nebo dle dohody.

 

Vaší podpory si velmi vážíme.

V případě vašeho zájmu o sponzorský dar nás neváhejte kontaktovat.

 

Předem děkujeme

Za MŠ Doubek

Mgr. Markéta Štěpánková – ředitelka

 

Soubory ke stažení