Království Mravenečků

Třídní vzdělávací program třídy Mravenečků pro školní rok 2020/21 

Rok s Mravenečky

Učitelky:

Petra Kočitá

Anežka Škodová

Charakteristika třídy:

 Ve třídě je zapsáno 18 dětí, z toho 8 chlapců a 10 dívek ve věku 2 - 3 roky. Třída se nachází v pavilonu jednopodlažní budovy. Součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Dále WC pro pedagogy, místnost na uskladnění lehátek a přípravna jídla. Jedna stěna je prosklená a umožňuje vstup na terasu a na zahradu. K  vybavení patří interaktivní tabule s dostatečným množstvím nainstalovaných výukových programů, didaktické pomůcky. Děti mají přístup ke všem hračkám, tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách. Při vhodném počasí probíhá odpolední činnost venku.

 

Zaměření třídy: Pracujeme podle ŠVP s názvem „ O Doubkovém královstí“.

Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky: Království země, Království lidí, Království přírody s tématy, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat. Společně  s Mravenečkem Marečkem (háčkovanou postavičkou) projdeme celým rokem. Mravenečky povedeme k rozvíjení a upevňování hygienických, pracovních a sebeobslužných návyků, samostatnosti, citové samostatnosti - odloučení od rodičů, soudržnosti, kamarádství...

Integrované bloky budeme dětem přibližovat formou her, skupinových a individuálních činností.

 

Organizace dne: Mravenečcci

6:00 - 7:00 scházení všech dětí ve třídě Mravenečků

7:00 – 8:00 scházení dětí na svých třídách, - do 8:45 volné spontánní zájmové aktivity

8:45 - 9:00 hygiena, společná dopolední svačina

9:00 – 9:15 pohybové aktivity, zdravotně preventivní cvičení, skupinové práce, individuální  činnosti, logopedické chvilky, osobní hygiena,  řízené činnosti dětí

9:15- 11:15 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15– 12:00 osobní hygiena, oběd

12:00 - 14:00 odpočinek 

14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na školní zahradě.  /14:30 -15:00 spojení  ve třídě Veverek/

Distanční výuka

 

Šnečci od Malvínky
Obrázek od Patricie
Tvoření od Staníka
Tvorba Tadeáše
Velikonoční omalovánka od Patricie
Omalovánky od Malvínky