Království Mravenečků

Třídní vzdělávací program třídy Mravenečků pro školní rok 2023/2024 „Rok s Mravenečky“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Učitelky:

Bc. Nikola Stehnová

Monika Šternberská

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Mravenečků je zapsáno 26 dětí ve věku 3 až 5 let, z toho je 7 chlapců a 19 dívek. Třída je uzpůsobena nejmenším dětem vybavením i nábytkem. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“, děti se společně s mravenečkem Ferdou /maňásek/ vydávají hledat kamarády. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků, samostatnosti a socializaci. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY:

Komunitní kruh

Centra aktivit 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 8:00

Děti se schází ve třídě Mravenečků

7:30 - 8:00

Individuální řízená činnost a volná hra

8:00 - 9:30

Pohybové aktivity, skupinové práce, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka, komunitní kruh

9:30 - 11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30- 12:00

Oběd, osobní hygiena dětí

12:00 - 14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 

14:00 - 15:00

Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina, volná hra dětí

15:00- 17:00

Třída Veverek: volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případně příznivého počasí mohou probíhat na školní zahradě

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Divadelní představení

Vzdělávací akce v Pardubicích

Malá technická univerzita

Keramika 

Besídky a dílničky

Saunování

Sběr papíru a plastu