O školce

Organizace vzdělávání dětí

Svítkov (hlavní pracoviště)

  • V první třídě "Království veverek" se vzdělávají děti zpravidla ve věku 3 - 5 let, nejdříve však od 2 let. 
  • Ve druhé třídě "Království soviček"se vzdělávají děti, které v příslušném školním  roce dovrší 5 let věku a starší.
  • Obě třídy se naplňují do maximálního počtu 25 dětí.

Lány na Důlku (odloučené pracoviště)

  • Je zde jedna věkově smíšená třída "Království ježečků" s kapacitou maximálně 28 dětí zpravidla ve věku od 3 do 7 let, nejdříve však od dvou let.

 

Provozní doba

MŠ Svítkov 6:00 – 17:00 hodin
MŠ Lány na Důlku    6:00 – 16:30 hodin


Školné na školní rok 2020/2021   560 Kč      Stravné na rok 2020/2021  740 Kč     Stravné pro děti děti s odkladem školní docházky   740 Kč

Naše mateřská škola je trojtřídní. Ve Svítkově máme dvě třídy pro děti ve věku 2 - 7 let. První třída pro 2 - 5 leté děti, druhá třída pro 5 - 7 leté děti. V Lánech na Důlku je jedna třída pro děti 2 - 7 let.

Kapacita MŠ :  

Svítkov: 50 dětí                    

Lány: 28 dětí

Mateřská škola Doubek - Svítkov (hlavní pracoviště)

 

 

Mateřská škola Doubek - Lány na Důlku (odloučené pracoviště)