O školce

Organizace vzdělávání dětí ve školním roce 2022/2023

Svítkov (hlavní pracoviště)

  • V první třídě "Království mravenečků" se vzdělávají děti zpravidla ve věku 3 - 4 let, nejdříve však od 2 let. 
  • V druhé třídě "Království veverek" se vzdělávají děti zpravidla ve věku 4 - 6 let.
  • Ve třetí třídě "Království soviček"se vzdělávají děti, které v příslušném školním  roce dovrší 5 let věku a starší.
  • Všechny tři třídy se naplňují do maximálního počtu 26 dětí.

Svítkov (pracoviště Vila)

  • V první třídě "Království žabiček" se vzdělávají děti ve věku 2 - 3 roky. 
  • V druhé třídě "Království medvídků" se vzdělávají děti ve věku 3 - 4 let. 
  • Obě třídy se naplňují do maximálního počtu 15 let. 

Lány na Důlku (odloučené pracoviště)

  • Je zde jedna věkově smíšená třída "Království ježečků" s kapacitou maximálně 28 dětí zpravidla ve věku od 3 do 7 let, nejdříve však od dvou let.

 

Provozní doba

MŠ Svítkov 6:00 – 17:00 hodin
MŠ Lány na Důlku    6:00 – 16:30 hodin


Školné na školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024  800 Kč      Stravné na rok 2022/2023  900 Kč     Stravné pro děti děti s odkladem školní docházky   900 Kč