Přijímání dětí do MŠ - prázdniny 2021

Příjem žádostí dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2021 bude probíhat ve dnech 1. - 30.6.2021 po předchozí telefonické domluvě. 

  • Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku (pracoviště ve Svítkově, Miloslava Špinky 1350) bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 2. 8. do 27. 8. 2021.
  • Na prázdninový provoz se budou přijímat děti z cizích školek jen z MŠ Duha. Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.
  • kapacita je 20 míst pro děti z jiných mateřských škol

Zákonný zástupce dítěte přinese v předem domluvený čas vyplněný formulář, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku na školné a pro zálohu na stravné, která bude vypočítána podle doby umístění dítěte (za den docházky činí stravné 28,-Kč (pro děti mladší 6 let) 29,-Kč (pro děti starší 6 let) a školné 25,- Kč (pro děti, které neplní povinnou předškolní docházku).

 

Uzavření MŠ o prázdninách 2021