Přijímání dětí do MŠ - prázdniny 2023

Příjem žádostí dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2023 bude probíhat ve dne 17. 4. 2023 od 7h do 16h. 

  • Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku (pracoviště ve Svítkově, Miloslava Špinky 1350) bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 31. 7. do 25. 8. 2022.
  • Na prázdninový provoz se budou přijímat děti z jiných mateřských škol v Pardubicích. Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.
  • Kapacita je 25 míst pro děti z jiných mateřských škol.

Zákonný zástupce dítěte přinese v předem domluvený čas vyplněnou žádost, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku na školné a pro zálohu na stravné, která bude vypočítána podle doby umístění dítěte (za den docházky činí stravné 47,-Kč (pro děti mladší 6 let) + 48,-Kč (pro děti starší 6 let) a školné 35,- Kč (pro děti, které neplní povinnou předškolní docházku).