Zaměstnanci školky školní rok 2022/2023

Jméno funkce vzdělání

Mgr. Markéta Štěpánková

(marketa.stepankova@msdoubek.cz)

ředitelka školy

VŠ magisterské - Speciální pedagogika pro učitele

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení; Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa, Škola Hejného matematiky v předmatematické výchově, Úpravy ŠVP PV v systému InspIS ŠVP

studuje: VŠ bakalářské - školský management

Mgr. Monika Dostálová učitelka - logopedie

VŠ magisterské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

CŽV - Speciální pedagogika logopedie

kurzy a semináře: ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje,

Renáta Adamová

(renata.adamova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Veverek

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: 

Bc. Martina Jehličková (Blažková)

(martina.blazkova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Mravenečků

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

kurzy a semináře: Metoda dobrého startu (2021); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Kateřina Doležalová

(katerina.dolezalova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Medvídků studentka 3. ročníku VŠ bakalářského studia - Učitelství pro mateřské školy

Světlana Filipová

(svetlana.filipova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Medvídků

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: Základy speciální pedagogiky

Kateřina Rychterová (Hammerová)

(katerina.rychterova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Veverek studentka: ukončení 3. ročníku VŠ bakalářského studia - Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Petra Hrdličková

(petra.hrdlickova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Ježečků

VŠ magisterské - Speciální pedagogika, SŠ - předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Výchova a  vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci s předškolními dětmi, Hra a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ (2021), Respektovat a být respektován

Jana Žílová (Karlová), DiS.

(jana.karlova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Žabiček

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Tóny jara, Neurotické dítě v MŠ a ZŠ, Třída plná pohody, Country tance pro děti

Renáta Kazdová

(renata.kazdova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Žabiček

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: Neklidné a zbrklé dítě, 

Bc. Nikola Stehnová

(nikola.stehnova@msdoubek.cz)

učitelka -Království Soviček

VŠ bakalářské - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Metoda dobrého startu (2022)

Bc. Martina Novotná

(martina.novotna@msdoubek.cz)

učitelka -Království Mravenečků

SŠ - Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Základní kurz vzdělávacího programu Začít spolu ® pro pedagogy MŠ a ZŠ (2019); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Andrea Poučová, DiS.

(andrea.poucova@msdoubek.cz)

učitelka -Království Ježečků

VOŠ - Předškolní pedagogika

VOŠ - Speciální pedagogika

kurzy a semináře: Roční Montessori vzdělávací kurz pro věk 3 - 6 let - teorie a praxe; Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení; Respektovat a být respektován; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Monika Šternberská

(monika.sternberska@msdoubek.cz)

učitelka  -Království Soviček

Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Logohrátky (2020), Polytechnická výchova v MŠ, Primární logopedická prevence ve školství, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ,  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021);  Metoda dobrého startu (2022) 

Karolína Hovorková, DiS.

(karolina.hovorkova@msdoubek.cz)

asistent pedagoga - Království Soviček

VOŠ - Předškolní pedagogika

studentka 1. ročníku VŠ bakalářského studia - speciální pedagogika

Kryštof Melichna

(krystof.melichna@msdoubek.cz)

asistent pedagoga - Království Mravenečků kurz Asistent pedagoga

Tereza Voženílková

(tereza.vozenilkova@msdoubek.cz)

vedoucí školní jídelny

kurzy a semináře: Školské právo pro školní jídelny

 

Mária Blechová kuchařka kurzy a semináře: Pracovní seminář pro pracovníky školních jídelen (2020), Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy, 
Václava Nováková kuchařka kurzy a semináře: Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy

Veronika Ipserová

(veronika.ipserova@msdoubek.cz)

školnice - správa budov  
Vlasta Danihelková školnice  
Blanka Hyršová kuchařka  
Vlasta Sušerová školnice