Zaměstnanci školky školní rok 2023/2024

Jméno Fotografie funkce vzdělání

Mgr. Markéta Štěpánková

marketa.stepankova@msdoubek.cz

  ředitelka školy

VŠ magisterské - Speciální pedagogika pro učitele

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení; Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa, Škola Hejného matematiky v předmatematické výchově, Úpravy ŠVP PV v systému InspIS ŠVP

studuje: VŠ bakalářské - školský management

Mgr. Monika Dostálová   učitelka - logopedie

VŠ magisterské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

CŽV - Speciální pedagogika logopedie

kurzy a semináře: ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje,

Renáta Adamová

(renata.adamova@msdoubek.cz)

  učitelka - Království Soviček

SŠ - Střední pedagogická škola

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku (studuje)

kurzy a semináře: Mensa NTC Learning I (2023), Co by měl učitel mateřské školy vědět o riziku školního neúspěchu v oblasti čtení, psaní, počítání, včetně SPU (2023); Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (2023), Nakopávačka předškolní poradnou (2023), Budování čísla a tvarů v předmatematické výchově Hejného metodou (2023), Metoda dobrého startu (2022)

Bc. Michaela Bolcárová

michaela.bolcarova@msdoubek.cz

  učitelka - Království Žabiček VŠ bakalářské - speciální pedagogika

Jitka Kubalíková, DiS. 

(jitka.kubalikova@msdoubek.cz)

 

učitelka - Království Žabiček

VOŠ - Předškolní pedagogika

 

Bc. Kateřina Rychterová

katerina.rychterova@msdoubek.cz

  učitelka - Království Soviček

VŠ bakalářské - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Logopedický asistent (2024),Mensa NTC Learning I (2023), Řešení problémů a rušivého chování v MŠ (2023), Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (2023), Rozvoj zrakového a prostorového vnímání základních matematických představ u dítěte předškolního věku (2023),  Nakopávačka předškolní poradnou (2023), Řešení problémů a rušivého chování v MŠ (2022-2023), Metoda dobrého startu (2022)

Mgr. Petra Hrdličková

(petra.hrdlickova@msdoubek.cz)

 

učitelka - Království Ježečků

VŠ magisterské - Speciální pedagogika, SŠ - předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Předslabikové období R.Zilayová (2023), Respektovat a být respektován (2023), Lidové zvyky a tradice (2022), Teorie typu - Děti a pravidla (2022), Jak předcházet agresi ve školním prostředí (2022), Výchova a  vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci s předškolními dětmi, Hra a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ (2021)

Jana Žílová , DiS.

(jana.zilova@msdoubek.cz)

  učitelka - Království Medvídků

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Logopedický asistent (2024), Vývojová hra pro děti s PAS (2022), Tóny jara, Neurotické dítě v MŠ a ZŠ, Třída plná pohody, Country tance pro děti

Renáta Kazdová

(renata.kazdova@msdoubek.cz)

  učitelka - Království Medvídků

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: Vývojová hra pro děti s PAS (2022), Neklidné a zbrklé dítě, 

Bc. Nikola Stehnová

nikola.stehnova@msdoubek.cz

 

učitelka -Království Mravenečků

VŠ bakalářské - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku (2023), Mensa NTC Learning I (2023); Podpora dětí nejen z Ukrajiny v mateřské škole (2023); Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ (2023), Rozvoj grafomotoriky u dítěte předškolního věku (2023),  Seminář Zdravá 5 (2023), Metoda dobrého startu (2022), iSophi - informační webinář - testování aplikace Myška (2022), Markétina dopravní výchova (2022), Pedagogická diagnostika školní zralosti v MŠ s pomocí nástroje iSophi a jeho digitální nadstavby (2022)

Bc. Radka Dvořáková, DiS.

(radka.dvorakova@msdoubek.cz)

 

  učitelka -Království Veverek

VŠ bakalářské -  Speciální pedagogika

VOŠ - Speciální pedagogika

Kurzy a semináře: Začít spolu v kostce(2023)

Andrea Poučová, DiS.

(andrea.poucova@msdoubek.cz)

  učitelka -Království Ježečků

VOŠ - Předškolní pedagogika

VOŠ - Speciální pedagogika

kurzy a semináře: Mensa NTC Learning I (2023), Respektovat a být respektován (2023), Metoda dobrého startu (2022),  Roční Montessori vzdělávací kurz pro věk 3 - 6 let - teorie a praxe; Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení;  Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Monika Šternberská

monika.sternberska@msdoubek.cz

  učitelka  -Království Mravenečků

Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Logohrátky (2020), Polytechnická výchova v MŠ, Primární logopedická prevence ve školství, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ,  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021);  Metoda dobrého startu (2022), iSophi - informační webinář - testování aplikace Myška (2022) 

 

Kryštof Melichna

(krystof.melichna@msdoubek.cz)

  asistent pedagoga - Království Mravenečků kurz Asistent pedagoga

Tereza Voženílková

tereza.vozenilkova@msdoubek.cz

  vedoucí školní jídelny

kurzy a semináře: Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen (2023), Školské právo pro školní jídelny, Dietní stravování (2022)

 

Blanka Hyršová   kuchařka kurzy a semináře: 
Václava Nováková   kuchařka kurzy a semináře: Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy

Veronika Ipserová

veronika.ipserova@msdoubek.cz

  školnice - správa budov  
Vlasta Danihelková   školnice  
Vlasta Sušerová   školnice  
Lucie Pešková   úklid